Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_title ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'login_title', $login_title, $title )
Parametry: (2)
  • (string) $login_title The page title, with extra context added.
    Wymagane: Tak
  • (string) $title The original page title.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the title tag content for login page.

Źródło

$login_title = apply_filters( 'login_title', $login_title, $title );