Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_multisite ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_multisite ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if Multisite is enabled, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

If Multisite is enabled.Źródło

function is_multisite() {
	if ( defined( 'MULTISITE' ) ) {
		return MULTISITE;
	}

	if ( defined( 'SUBDOMAIN_INSTALL' ) || defined( 'VHOST' ) || defined( 'SUNRISE' ) ) {
		return true;
	}

	return false;
}