Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.signup_blog_init ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'signup_blog_init', $signup_blog_defaults )
Parametry:
  • (array) $signup_blog_defaults { An array of default site creation variables. @type string $user_name The user username. @type string $user_email The user email address. @type string $blogname The blogname. @type string $blog_title The title of the site. @type WP_Error $errors A WP_Error object with possible errors relevant to new site creation variables. }
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default site creation variables for the site sign-up form.

Źródło

$filtered_results = apply_filters( 'signup_blog_init', $signup_blog_defaults );