Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.signup_finished ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'signup_finished' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when the site or user sign-up process is complete.

Źródło

do_action( 'signup_finished' );