Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.signup_nonce_fields ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
signup_nonce_fields ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Add a nonce field to the signup page.Źródło

function signup_nonce_fields() {
	$id = mt_rand();
	echo "<input type='hidden' name='signup_form_id' value='{$id}' />";
	wp_nonce_field( 'signup_form_' . $id, '_signup_form', false );
}