Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.enter_title_here ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'enter_title_here', __( 'Add title' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/edit-form-advanced.php

Źródło

'titlePlaceholder'       => apply_filters( 'enter_title_here', __( 'Add title' ), $post ),