Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_archive_title ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
the_archive_title ( $before = '', $after = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $before Optional. Content to prepend to the title. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
  • (string) $after Optional. Content to append to the title. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the archive title based on the queried object.Źródło

function the_archive_title( $before = '', $after = '' ) {
	$title = get_the_archive_title();

	if ( ! empty( $title ) ) {
		echo $before . $title . $after;
	}
}