Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.block_categories ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'block_categories', $default_categories, $post )
Parametry: (2)
  • (array) $default_categories Array of block categories.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Post being loaded.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the default array of block categories.

Źródło

return apply_filters( 'block_categories', $default_categories, $post );