Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

do_action( 'load-categories.php' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores