Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.load-page.php ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'load-page.php' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuPowiązane Funkcje: wp_load_image, add_pages_page


Źródło

do_action( 'load-page.php' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores