Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.load-edit-tags.php ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'load-edit-tags.php' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

do_action( 'load-edit-tags.php' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores