Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_categories ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_categories ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/categories` block on server.Źródło

function register_block_core_categories() {
	register_block_type(
		'core/categories',
		array(
			'attributes'   => array(
				'align'       => array(
					'type' => 'string',
					'enum' => array( 'left', 'center', 'right', 'wide', 'full' ),
				),
				'className'     => array(
					'type' => 'string',
				),
				'displayAsDropdown' => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => false,
				),
				'showHierarchy'   => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => false,
				),
				'showPostCounts'  => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => false,
				),
			),
			'render_callback' => 'render_block_core_categories',
		)
	);
}