Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_categories_per_page ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'edit_categories_per_page', $per_page )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php

Źródło

$per_page = apply_filters( 'edit_categories_per_page', $per_page );