Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_search ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_search ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/search` block on the server.Źródło

function register_block_core_search() {
	register_block_type(
		'core/search',
		array(
			'attributes'   => array(
				'label'    => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => __( 'Search' ),
				),
				'placeholder' => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => '',
				),
				'buttonText' => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => __( 'Search' ),
				),
			),

			'render_callback' => 'render_block_core_search',
		)
	);
}