wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.global_terms › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzały6.1.0
global_terms ( $term_id, $deprecated = '' )
Parametry: (2)
  • (int) $term_id An ID for a term on the current blog.
    Wymagane: Tak
  • (string) $deprecated Not used.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (int) An ID from the global terms table mapped from $term_id.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 6.1.0

Maintains a canonical list of terms by syncing terms created for each blog with the global terms table.Źródło

function global_terms( $term_id, $deprecated = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '6.1.0' );

	return $term_id;
}