Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sanitize_category_field ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
sanitize_category_field ( $field, $value, $cat_id, $context )
Parametry: (4)
 • (string) $field Category key to sanitize
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $value Category value to sanitize
  Wymagane: Tak
 • (int) $cat_id Category ID
  Wymagane: Tak
 • (string) $context What filter to use, 'raw', 'display', etc.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (mixed) Same type as $value after $value has been sanitized.
Zdefiniowane na:
Codex:

Sanitizes data in single category key field.Źródło

function sanitize_category_field( $field, $value, $cat_id, $context ) {
	return sanitize_term_field( $field, $value, $cat_id, 'category', $context );
}