Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.posts_request ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'posts_request', array( $this->request, &$this )
Parametry: (2)
  • (string) $request The complete SQL query.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the completed SQL query before sending.

Źródło

$this->request = apply_filters_ref_array( 'posts_request', array( $this->request, &$this ) );