Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_do_request ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_do_request ( $request )
Parametry:
  • (WP_REST_Request|string) $request Request.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (WP_REST_Response) REST response.
Zdefiniowane na:
Codex:

Do a REST request.

Used primarily to route internal requests through WP_REST_Server.Źródło

function rest_do_request( $request ) {
	$request = rest_ensure_request( $request );
	return rest_get_server()->dispatch( $request );
}