Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.oembed_request_post_id ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'oembed_request_post_id', $post_id, $request['url'] )
Parametry: (2)
  • (int) $post_id The post ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url The requested URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the determined post ID.

Źródło

$post_id = apply_filters( 'oembed_request_post_id', $post_id, $request['url'] );