Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.oembed_result ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'oembed_result', _wp_oembed_get_object()
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/class-wp-oembed.php

Źródło

$data->html = apply_filters( 'oembed_result', _wp_oembed_get_object()->data2html( (object) $data, $url ), $url, $args );