Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.oembed_response_data ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'oembed_response_data', $data, $post, $width, $height )
Parametry: (4)
 • (array) $data The response data.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $post The post object.
  Wymagane: Tak
 • (int) $width The requested width.
  Wymagane: Tak
 • (int) $height The calculated height.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the oEmbed response data.

Źródło

return apply_filters( 'oembed_response_data', $data, $post, $width, $height );