Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_request_from_url ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_request_from_url', $request, $url )
Parametry: (2)
  • (WP_REST_Request|false) $request Generated request object, or false if URL could not be parsed.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url URL the request was generated from.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the request generated from a URL.

Źródło

return apply_filters( 'rest_request_from_url', $request, $url );