Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.strip_fragment_from_url ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
strip_fragment_from_url ( $url )
Parametry:
  • (string) $url The URL to strip.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The altered URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Strips the #fragment from a URL, if one is present.Źródło

function strip_fragment_from_url( $url ) {
	$parsed_url = @parse_url( $url );
	if ( ! empty( $parsed_url['host'] ) ) {
		// This mirrors code in redirect_canonical(). It does not handle every case.
		$url = $parsed_url['scheme'] . '://' . $parsed_url['host'];
		if ( ! empty( $parsed_url['port'] ) ) {
			$url .= ':' . $parsed_url['port'];
		}

		if ( ! empty( $parsed_url['path'] ) ) {
			$url .= $parsed_url['path'];
		}

		if ( ! empty( $parsed_url['query'] ) ) {
			$url .= '?' . $parsed_url['query'];
		}
	}

	return $url;
}