Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

do_action( 'akismet_https_request_pre' );