wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_redirect › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
is_redirect ( $sc )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function is_redirect ($sc) {
	return $sc >= 300 && $sc < 400;
}