Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_redirect ›

Odn/a
Przestarzały3.0.0
is_redirect ( $sc )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function is_redirect ($sc) {
	return $sc >= 300 && $sc < 400;
}