Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.gettext_with_context ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'gettext_with_context', $translation, $text, $context, $domain )
Parametry: (4)
 • (string) $translation Translated text.
  Wymagane: Tak
 • (string) $text Text to translate.
  Wymagane: Tak
 • (string) $context Context information for the translators.
  Wymagane: Tak
 • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters text with its translation based on context information.

Źródło

return apply_filters( 'gettext_with_context', $translation, $text, $context, $domain );