Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_date ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_the_date', $the_date, $d, $post )
Parametry: (3)
  • (string) $the_date The formatted date.
    Wymagane: Tak
  • (string) $d PHP date format. Defaults to 'date_format' option if not specified.
    Wymagane: Tak
  • (int|WP_Post) $post The post object or ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the date a post was published.

Źródło

return apply_filters( 'get_the_date', $the_date, $d, $post );