Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_modified_date ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_the_modified_date', $the_time, $d, $post )
Parametry: (3)
  • (string|bool) $the_time The formatted date or false if no post is found.
    Wymagane: Tak
  • (string) $d PHP date format. Defaults to value specified in 'date_format' option.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post|null) $post WP_Post object or null if no post is found.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the date a post was last modified.

Źródło

return apply_filters( 'get_the_modified_date', $the_time, $d, $post );