Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_modified_date ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_modified_date', $the_modified_date, $d, $before, $after )
Parametry: (4)
 • (string) $the_modified_date The last modified date.
  Wymagane: Tak
 • (string) $d PHP date format. Defaults to 'date_format' option if not specified.
  Wymagane: Tak
 • (string) $before HTML output before the date.
  Wymagane: Tak
 • (string) $after HTML output after the date.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the date a post was last modified for display.

Źródło

$the_modified_date = apply_filters( 'the_modified_date', $the_modified_date, $d, $before, $after );