Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_site_icon_url ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_site_icon_url', $url, $size, $blog_id )
Parametry: (3)
  • (string) $url Site icon URL.
    Wymagane: Tak
  • (int) $size Size of the site icon.
    Wymagane: Tak
  • (int) $blog_id ID of the blog to get the site icon for.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the site icon URL.

Źródło

return apply_filters( 'get_site_icon_url', $url, $size, $blog_id );