Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_iso_convert ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_wp_iso_convert ( $match )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $match The preg_replace_callback matches array
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Converted chars
Zdefiniowane na:
Codex:

Helper function to convert hex encoded chars to ASCIIŹródło

function _wp_iso_convert( $match ) {
	return chr( hexdec( strtolower( $match[1] ) ) );
}