Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_form_{$action} ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( "login_form_{$action}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before a specified login form action.

The dynamic portion of the hook name, $action, refers to the action that brought the visitor to the login form. Actions include 'postpass', 'logout', 'lostpassword', etc.

Źródło

do_action( "login_form_{$action}" );