Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.myblogs_blog_actions ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'myblogs_blog_actions', $actions, $user_blog )
Parametry: (2)
  • (string) $actions The HTML site link markup.
    Wymagane: Tak
  • (object) $user_blog An object containing the site data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the row links displayed for each site on the My Sites screen.

Źródło

$actions = apply_filters( 'myblogs_blog_actions', $actions, $user_blog );