Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_comment_misc_actions ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'edit_comment_misc_actions', '', $comment )
Parametry: (2)
  • (string) $html Output HTML to display miscellaneous action.
    Wymagane: Tak
  • (object) $comment Current comment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters miscellaneous actions for the edit comment form sidebar.

Źródło

echo apply_filters( 'edit_comment_misc_actions', '', $comment );