Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.attachment_submitbox_misc_actions ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'attachment_submitbox_misc_actions', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post WP_Post object for the current attachment.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the 'Uploaded on' section of the Save meta box in the attachment editing screen.

Źródło

do_action( 'attachment_submitbox_misc_actions', $post );