wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.attachment_fields_to_save › Filtr WordPress Hooks

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'attachment_fields_to_save', $translated, $attachment_data )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/media.php

Źródło

$translated = apply_filters( 'attachment_fields_to_save', $translated, $attachment_data );