Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_id_fields ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_id_fields', $result, $id, $replytoid )
Parametry: (3)
  • (string) $result The HTML-formatted hidden id field comment elements.
    Wymagane: Tak
  • (int) $id The post ID.
    Wymagane: Tak
  • (int) $replytoid The id of the comment being replied to.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned comment id fields.

Źródło

return apply_filters( 'comment_id_fields', $result, $id, $replytoid );