Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_form_submit_field ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_form_submit_field', $submit_field, $args )
Parametry: (2)
  • (string) $submit_field HTML markup for the submit field.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Arguments passed to comment_form().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the submit field for the comment form to display.

The submit field includes the submit button, hidden fields for the comment form, and any wrapper markup.

Źródło

echo apply_filters( 'comment_form_submit_field', $submit_field, $args );