Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_form_before_fields ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_form_before_fields' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the comment fields in the comment form, excluding the textarea.

Źródło

do_action( 'comment_form_before_fields' );