Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_submitbox_misc_actions ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'post_submitbox_misc_actions', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post WP_Post object for the current post.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the post time/date setting in the Publish meta box.

Źródło

do_action( 'post_submitbox_misc_actions', $post );