Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmueditblogaction ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wpmueditblogaction', $id )
Parametry:
  • (int) $id Site ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the Edit Site form, before the submit button.

Źródło

do_action( 'wpmueditblogaction', $id );