Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_bulk_plugins_complete_actions ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'update_bulk_plugins_complete_actions', $update_actions, $this->plugin_info )
Parametry: (2)
  • (string[]) $update_actions Array of plugin action links.
    Wymagane: Tak
  • (array) $plugin_info Array of information for the last-updated plugin.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of action links available following bulk plugin updates.

Źródło

$update_actions = apply_filters( 'update_bulk_plugins_complete_actions', $update_actions, $this->plugin_info );