Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_bulk_theme_complete_actions ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'update_bulk_theme_complete_actions', $update_actions, $this->theme_info )
Parametry: (2)
  • (string[]) $update_actions Array of theme action links.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Theme) $theme_info Theme object for the last-updated theme.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of action links available following bulk theme updates.

Źródło

$update_actions = apply_filters( 'update_bulk_theme_complete_actions', $update_actions, $this->theme_info );