Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_linkrating ›

Od1.0.1
Przestarzały2.1.0
get_linkrating ( $link )
Parametry:
  • (object) $link Link object.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (mixed) Value of the 'link_rating' field, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Legacy function that retrieved the value of a link's link_rating field.Źródło

function get_linkrating( $link ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'sanitize_bookmark_field()' );
	return sanitize_bookmark_field('link_rating', $link->link_rating, $link->link_id, 'display');
}