Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.documentation_ignore_functions ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'documentation_ignore_functions', $ignore_functions )
Parametry:
  • (string[]) $ignore_functions Array of names of functions and classes to be ignored.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of functions and classes to be ignored from the documentation lookup.

Źródło

$ignore_functions = apply_filters( 'documentation_ignore_functions', $ignore_functions );