Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_moderation_recipients ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_moderation_recipients', $emails, $comment_id )
Parametry: (2)
  • (array) $emails List of email addresses to notify for comment moderation.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_id Comment ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of recipients for comment moderation emails.

Źródło

$emails = apply_filters( 'comment_moderation_recipients', $emails, $comment_id );