Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_footer ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'login_footer' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires in the login page footer.

Źródło

do_action( 'login_footer' );