Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.option_update_filter ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
option_update_filter ( $options )
Parametry:
  • (array) $options
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Refreshes the value of the options whitelist available via the 'whitelist_options' hook.

See the {@see 'whitelist_options'} filter.Źródło

function option_update_filter( $options ) {
	global $new_whitelist_options;

	if ( is_array( $new_whitelist_options ) ) {
		$options = add_option_whitelist( $new_whitelist_options, $options );
	}

	return $options;
}