Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.codepress_footer_js ›

Od2.8.0
Przestarzały3.0.0
codepress_footer_js ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds JavaScript required to make CodePress work on the theme/plugin editors.Źródło

function codepress_footer_js() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0' );
}