Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.codepress_get_lang ›

Od2.8.0
Przestarzały3.0.0
codepress_get_lang ( $filename )
Parametry:
  • (string) $filename
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines the language to use for CodePress syntax highlighting.Źródło

function codepress_get_lang( $filename ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0' );
}